om oss

Detta är för närvarande en testplattform som drivs av det 3-åriga projektet Sommarlovsentreprenör 2.0.


Projektägare är Technichus i Mitt Sverige AB. Projektet finansieras av Region Västernorrland, alla kommuner i Västernorrland samt finansieras med i form av tid av BizMaker och Ung Företagsamhet i Västernorrland.