Rapport och utvärdering Ferie-entreprenör 2021

Kort sammanfattning

I Västernorrlands län bedrevs under sommaren 2021 konceptet Sommarlovsentreprenör under Technichus Mittsverige AB:s ledning med medel från Region Västernorrland.

Syftet var att erbjuda 70 ungdomar i gymnasieålder möjligheten att driva egna företag som ett alternativ till feriejobb pga. pandemin.

Projektgrupp Technichus
David Gisselman, Marcus Claesson, Annika-Cecilia Östman

Projektledare:
Annika-Cecilia Östman

Klicka här för att läsa rapporten/utvärderingen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.