Rapport och utvärdering Ferie-entreprenör 2021

Kort sammanfattning

I Västernorrlands län bedrevs under sommaren 2021 konceptet Sommarlovsentreprenör under Technichus Mittsverige AB:s ledning med medel från Region Västernorrland.

Syftet var att erbjuda 70 ungdomar i gymnasieålder möjligheten att driva egna företag som ett alternativ till feriejobb pga. pandemin.

Projektgrupp Technichus
David Gisselman, Marcus Claesson, Annika-Cecilia Östman

Projektledare:
Annika-Cecilia Östman

Klicka här för att läsa rapporten/utvärderingen

Vi är i mål med rekryteringen!

Vi har handledare på alla orter nu, och vi har i princip lyckats fylla alla platser genom att vi har en viss övertalighet på några orter. Men 70 ungdomar är i alla fall registrerade totalt i länet och vi ser med spänning fram emot att följa deras kickoffer som går av stapeln under dessa kommande veckor. I Timrå och Kramfors är man redan igång och under nästa vecka kommer aktivitet pågå i hela länet. Handledarna har gjort ett fantastiskt arbete med att rekrytera spännande föreläsare och inspiratörer under sina kickoff-veckor.


Vi har också sjösatt en utbildningsplattform i digital marknadsföring – ett självstudiematerial där deltagarna kan arbeta med att skapa loggor, facebook headers, lära sig att hash-tagga effektiv och mycket mer! Denna plattform funkar som ett förstadium till den slutgiltiga som skall tas fram under kommande tre år, och vi ser mycket fram emot att få feedback på innehållet från deltagarna.

Ferie-entreprenör 2021

Technichus börjar nu tillsammans med kommunerna i Västernorrland att planera sommarens verksamhet. Detta år –  liksom förra året har sina utmaningar. Detta så klart även då det gäller att få fram feriearbeten för ungdomar. Därför är vi väldigt glada att med Region Västernorrland i ryggen, kunna erbjuda våra 7 kommuner 10 extra platser i konceptet Sommarlovsentreprenör som en speciell insats för de ungdomar som inte får sommarjobb pga pandemin- och vi är i skrivande stund i full färd att rekrytera handledare till samtliga orter.
Under nästa vecka kommer vi att i samarbete med kommunens kommunikatörer gå ut med mer information om hur man kan anmäla sig! Projektet i projektet går för tillfället under arbetsnamnet Ferie-entreprenör 2021.

Mvh, Annika (projektledare, Technichus.