GDPR

Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).
Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge
De uppgifter som lagras är deltagarlistan. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt med ungdomar 15-20 år som är intresserade av att medverka i Sommarlovsentreprenör, samt upprättar en deltagarlista på dessa.
Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.


Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation:
Namn: Marcus Claesson (personuppgiftsombud)
Telefon:072-511 35 34 E-post: marcus.claesson@technichus.se
Tehcnichus Mittsverige AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556558-7242 Storgatan 11 871 31 Härnösand