Rekrytering ”face to face” verkar vara grejen för att nå ungdomar

Analys av rekryteringsmetod: På ca 4 timmar genom att stå och prata med elever på Boberggymnasiet har vi nu 8/15 deltagare till Sommarlovsentreprenör. Efter att ha kört riktade kampanjer i social media fick vi in 3 st. Upplevelsen var att de flesta inte kände till att Sommarlovsentreprenör fanns, men att när man väl fick veta vad det innebär fanns ett stort intresse.

Vår strategi: Annika, projektledare teamade ihop sig med Sandra Reuterving, Näringslivskontoret i Ånge (se bilden ovan) och vi besökte först UF-elever (tack UF-Lärare, Ann!) och sedan ställde vi upp oss på den mest trafikerade leden i skolbyggnaden!
Uppskattningsvis pratade vi med 50-60 elever under dagen och väldigt många lärare på skolan som kom förbi.Stort tack, Sandra Reuterving för bästa support under dagen!

Vi konstaterade båda att Ånge har de allra bästa förutsättningar för att bli riktigt framgångsrik då det gäller Sommarlovsentreprenör. Vi möttes av en mycket positiv attityd från samtliga då det gäller företagande, plus att vi fick ta del av många ungdomarnas idéer som definitivt kommer att vara Ånge kommun till gagn om de sätts i verket i sommar.

Nästa steg? Boka in oss i Sundsvall, Ånge, Härnösand och Sollefteå!

PlatserAnsökningar
Härnösand1511
Sundsvall156 (+ 1 senaste veckan)
Kramfors1516 (+ 1 senaste veckan)
Sollefteå155
Ånge158 (+ 5 senaste veckan)
Örnsköldsvik1512
Timrå1510