GDPR
Rolling Message
Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge!

GDPR, Integritetspolicy


Vi tar din integritet på största allvar och ser till att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur vi skyddar dina rättigheter enligt GDPR.


Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer när du registrerar dig för våra tjänster eller kontaktar oss via vår webbsida. Vi kan även samla in information om din användning av vår webbsida genom cookies och liknande tekniker.


Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, leverera våra tjänster, förbättra din användarupplevelse och uppfylla lagliga skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för eller enligt laglig skyldighet.


Dina rättigheter enligt GDPR
Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina uppgifter raderas. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter.


Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:


Personuppgiftsansvarig: 

Marcus Claesson (VD)
Storgatan 11

87131 Härnösand

E-post: marcus.claesson@technichus.se
Telefon: 072-511 35 34

Senaste uppdatering: 20240301


Genom att använda vår webbsida samtycker du till vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter!

unsplash