OM

Treårigt projekt ska stärka ungt entreprenörskap i länet

Sommarlovsentreprenör 2.0 Västernorrland

Sammanfattning

Technichus i Mitt Sverige AB leder ett nytt projekt som heter Sommarlovsentreprenör 2.0, som syftar till att främja entreprenörskap bland unga i Västernorrland.


Projektet har fått nästan två miljoner kronor i stöd från Region Västernorrland. Tanken är att skapa ett hållbart entreprenörsprogram som kommer genomföras i alla kommuner varje år.


Technichus kommer att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av programmet.


Målet är att ge fler unga chansen att testa på att starta eget och utveckla sina entreprenöriella förmågor. Genom projektet hoppas man även att fler unga väljer att stanna kvar i Västernorrland, eftersom de ser en hållbar framtid i länet.


Projektet ligger i linje med regionens mål om att vara en plats där företag och organisationer växer, och att satsa på unga entreprenörer är en prioritering.


Sommarlovsentreprenör 2.0 kommer också samarbeta med andra aktörer för att hjälpa blivande entreprenörer och stärka Västernorrlands position som den bästa regionen i Sverige för ungt entreprenörskap.


Projektet pågår från den 1 mars 2021 till den 28 februari 2024 och har en total budget på nästan 3,9 miljoner kronor.


Andra finansiärer inkluderar kommunerna i Västernorrland, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, BizMaker och Ung företagsamhet Västernorrland.

 

Längre text

2021-05-07 12:05 Källa: Region VästernorrlandMed Technichus i Mitt Sverige AB i spetsen ska länets kommuner satsa mer på ungt entreprenörskap. Region Västernorrland har beviljat närmare två miljoner kronor för projekt Sommarlovsentreprenör 2.0.Det nya projektet ska skapa ett hållbart entreprenörsprogram för Västernorrland. Det ska genomföras i samtliga kommuner årligen där Technichus i Mitt Sverige AB tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering av entreprenörsprogrammet.Tidigare har unga fått delta i Sommarlovsentreprenörer vid Technichus i Mitt Sverige AB i Härnösand under sommarlovet. Det har varit ett bra sätt för unga att testa att starta eget och att utveckla sina entreprenöriella förmågor. För att samtliga kommuner i länet ska kunna ge samma chans till unga vidgas nu satsningen till ett länsgemensamt projekt.
Satsar tillsammans


2020 genomförde Technichus tillsammans med samtliga kommuner i Västernorrland förstudien ”Regionalt Entreprenörsprogram 2020”. Förstudien visar att kommunerna har målsättningar att arbeta med ungt entreprenörskap, och att frågan är högt prioriterad.– Det är jätteroligt att projektet beviljats projektstöd! Den samverkan vi haft inför ansökan och förarbetet har varit viktigt. Det har varit ett nära samarbete med alla kommuner och vi är även glada att Ung företagsamhet Västernorrland och BizMaker deltar i projektet, säger Marcus Claesson, VD vid Technichus och fortsätter: vi gör det här tillsammans och det känns viktigt. Tillsammans ska vi jobba mot målbilden om att vara en framstående region i arbetet med ungt entreprenörskap.Projektets syfte är också att skapa regionala strukturer och en gemensam organisation för ett entreprenörskapsprogram riktat till unga som håller över tid.– Vi vill att så många unga som möjligt upplever att de har en plats här i Västernorrland. Projektet kan bidra till att fler ungdomar bor kvar, tack vare att de känner att de har en hållbar framtid i länet, säger Sara Nylund (S) ordförande i regionala utvecklingsutskottet.
Ligger väl i linje med våra mål


– Projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin och målområdet om att Västernorrland ska vara platsen där företag och organisationer väljer att växa. Att särskilt satsa på fler företagsamma unga västernorrlänningar är en regional prioritering, säger Peter Ekdahl, enhetschef vid stöd och finansiering, Region Västernorrland.

Sommarlovsentreprenörer 2.0 ska– skapa ett hållbart entreprenörsprogram för Västernorrland som genomförs i samtliga kommuner årligen där Technichus tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering av entreprenörsprogrammet.


-i samverkan med andra tydliggöra hur aktörer i region Västernorrland kan stimulera och coacha blivande entreprenörer från grundskola till företagande och/eller anställning.


-samla och stärka aktörer som arbetar för visionen att Västernorrland är bäst i Sverige på ungt entreprenörskap.


-ta fram en finansieringsmodell för drift av entreprenörsprogram efter projekttidens slut.


Om projektet Sommarlovsentreprenör 2.0


Projektperiod: 2021-03-01 till 2024-02-28


Projektbudget: 3 894 746 kronor


Beviljat projektstöd från Region Västernorrland: 1 947 025 kronor


Projektets övriga finansiärer är:

Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sundsvalls kommun, Sollefteå Kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun och Technichus. BizMaker och Ung företagsamhet Västernorrland bidrar med tid i projektet.

unsplash