VAD BETYDER 2.0?
Rolling Message
Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge! Fortfarande platser kvar i Ånge!Sommarlovsentreprenör 2.0 är ett uppgraderat entreprenörsprogram för unga i Västernorrland. Det finns en gemensam struktur för alla kommuner i regionen och en digital kursplattform som erbjuder utbildningsmaterial och stöd för deltagare och handledare.


Programmet fokuserar även på självledarskap för att hjälpa unga entreprenörer att organisera sin tid, sätta mål och hantera stress.


Samarbeten med andra aktörer ger deltagarna tillgång till rådgivning och stöd för att starta egna företag. Målet är att ge unga entreprenörer i Västernorrland de bästa möjligheterna till framgång.


VAD BETYDER 2.0?


Uppgraderingen av Sommarlovsentreprenör 2.0 erbjuder flera förbättringar och fördelar jämfört med det tidigare konceptet från 1999.


 


Gemensam struktur


En av nyheterna i Sommarlovsentreprenör 2.0 är en gemensam struktur för hela Västernorrland, vilket möjliggör samarbete och att dra nytta av varandras erfarenheter och resurser. Genom samarbete kan bättre förutsättningar skapas för unga entreprenörer att växa och utvecklas.

 


Digital kursplattform


En annan uppgradering är införandet av digitalt utbildningsmaterial och en stödplattform för deltagare och handledare. Dessa resurser kommer inte bara att gynna deltagarna, utan även handledarna. Genom tillgång till stödmaterial och praktiska verktyg inom dessa områden blir handledarna mer effektiva och kan därmed effektivisera handledarutbildningen.

 

För handledarna innebär detta en stor nytta, då de kan dra nytta av supportmaterial och självstudier inom marknadsföring och ekonomi som kompletterar handledarpärmen. Detta gör att handledarna kan erbjuda ännu bättre vägledning och stöd till entreprenörerna under deras entreprenörsresa.

 

För mentorsnätverket innebär uppgraderingen också fördelar, då även dessa kan dra nytta av detta stödmaterial och lära sig mer om mentorskap via självstudier och online-support från Technichus. Utöver detta kan man dela erfarenheter och kunskap med varandra, vilket ytterligare stärker nätverket och dess förmåga att stötta unga entreprenörer.

 

Under den digitala plattformen har Sommarlovsentreprenör 2.0 även förutom områden marknadsföring och ekonomi introducerat en kurs i självledarskap, med syftet att möta ett önskemål från handledarna. Genom att lägga mer fokus på detta område kan entreprenörerna utveckla en viktig färdighet som inte alltid tränas upp tillräckligt i skolan, men som är avgörande för att kunna driva sitt liv och sitt företag på ett framgångsrikt sätt.

 

Kursen i självledarskap kommer att ge entreprenörerna verktyg och strategier för att ta kontroll över sin tid, sätta mål och hantera stress och utmaningar. Genom att lära sig att organisera och prioritera sina arbetsuppgifter samt utveckla en stark mental inställning kan entreprenörerna maximera sin produktivitet och effektivitet.

 

Vi på Sommarlovsentreprenör 2.0 har märkt ett behov av att lägga mer fokus på självledarskap, då det är en viktig kompetens för entreprenörer att bemästra. Genom att erbjuda denna kurs på den digitala plattformen kan vi ge entreprenörerna de verktyg de behöver för att ta kontroll över sitt liv och sitt företag och därmed öka sina chanser till framgång. Vi strävar efter att ge entreprenörerna en heltäckande utbildning och stöd inom alla viktiga områden för att främja deras utveckling och framgång.


 

Mer samarbete


Dessutom har Sommarlovsentreprenör 2.0 utökat samarbeten och ingått avtal med aktörer som Nyföretagarcentrum, BizMaker, UF och Swedbank. Detta ger deltagarna möjlighet till gratis rådgivning, stöd för att starta eget företag och till och med gratis betaltjänster som Swish.

 

Med dessa uppgraderingar av Sommarlovsentreprenör 2.0 skapas en ännu starkare grund för unga entreprenörer att förverkliga sina drömmar och utveckla sina företag. Genom att erbjuda en gemensam struktur, uppdaterat utbildningsmaterial och samarbeten med andra aktörer, strävar vi efter att ge de unga entreprenörerna i Västernorrland de bästa förutsättningarna för framgång.


unsplash